התקשרו אלינו: 052-2928949
ימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00

התקשרו אלינו: 052-2928949 א-ה 9:00-17:00

צירוף נתונים מטבלאות שונות לטבלה רציפה

Power Query

צירוף נתונים מטבלאות שונות לטבלה רציפה

Power Query

צירוף נתונים

לעתים, לאחר יבוא הנתונים, נרצה להוסיף נתונים מקובץ נוסף.
לדוגמה, לנתוני חודש ינואר, נרצה להוסיף את נתוני חודש פברואר.
כדי להוסיף נתונים יש לוודא שהעמודות בכל הקבצים זהות, ושכל הנתונים מפורמטים באותו האופן (מספר/ טקסט/ תאריך).
לצורך ההדגמה, נשתמש בקבצים 'מכירות ינואר', 'מכירות פברואר' ו'מכירות מרץ'
1. נוסיף אל מודל הנתונים את כל הטבלאות שאנו מעוניינים לצרף לטבלה.
2. כעת נצרף את השאילתות
‏א. באקסל 365 נבחר ב'קבל נתונים' (Get Data) > 'שלב שאילתות' (Combine Queries) > 'צרף' (Append):

‏ב. באקסל 2016 נבחר ב'שאילתה חדשה' (New Query) > 'שלב שאילתות' (Combine Queries) > 'צרף' (Append):


‏ג. באקסל 2013 בכרטיסיית 'Power Query' בחרו ב'צרף' (Append):

‏ד. ב Power BI Desktop, בכרטיסיית Home בחרו ב Append Queries:

3. אם מדובר בשתי טבלאות בלבד, נוסיף את הטבלה הראשית בחלונית העליונה ואת הטבלה השנייה בחלונית התחתונה:

4. אם מדובר בשלוש טבלאות או יותר, נסמן את האפשרות 'שלוש טבלאות לפחות' (Three or more tables):
בצדו השמאלי של המסך נסמן את הטבלאות שאנו מעוניינים להוסיף ונלחץ על 'הוסף':

5. לסיום נלחץ על 'אישור'.
6. העורך יפתח בתצוגה מקדימה של הנתונים:

נוכל לראות שנוצרה כעת טבלה שהיא שילוב של שתי הטבלאות הקודמות ומציגה את הנתונים זה תחת זה.
7. לטעינת הטבלה המאוחדת נלחץ על 'סגור וטען':

באקסל אפשר לצרף שאילתות גם מתוך העורך בכרטיסיית 'דף הבית' > 'צרף שאילתות'.

דילוג לתוכן