התקשרו אלינו: 052-2928949
ימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00

התקשרו אלינו: 052-2928949 א-ה 9:00-17:00

קיבוץ נתונים בטבלת ציר

טבלאות ציר - מאמרים

קיבוץ נתונים בטבלת ציר

טבלאות ציר - מאמרים

טבלת ציר מאפשרת לנו דרכים שונות לקיבוץ נתונים.
ניתן לקבץ:

  • נתונים מספריים, לדוגמה – לקבץ את כל נתוני הגובה במרווחים של 5 ס"מ
  • תאריכים, לדוגמה – להציג את תאריכי הלידה, מקובצים על פי חודשים
  • נתונים טקסטואליים, לדוגמה – לקבץ את חיפה וקרית שמונה ל'איזור הצפון'

קיבוץ נתונים מספריים

בדוגמה שלהלן, יצרנו טבלת ציר המציגה את מספר האנשים שמרוויחים שכר מסוים:

קיבוץ נתונים מספריים

לפי הדוגמה שלעיל, ניתן לראות ששני עובדים במפעל מרוויחים משכורת חודשית של 4,019 ₪, ואילו שאר העובדים מרוויחים משכורות ייחודיות.
כדי להקל על ההתמצאות, ומשום שהנתונים, כפי שמופיעים בטבלה שלעיל, אינם נוחים לקריאה ולהבנה,
שהרי עדיין אנו רואים רשומות רבות (אין טעם לקבל עבור מפעל עם 1000 עובדים דוח של 1000 שורות),
נרצה לקבץ את יחידות המשכורות לקבוצות או לטווחים הגיוניים:

  1. נציב את הסמן בתוך טבלת הציר באחד מהתאים שמכילים את נתוני המשכורת (הקפידו לסמן תא אחד בלבד)

2. נלחץ לחיצה ימנית על אחד מתאי עמודת המשכורת ונבחר ב'קיבוץ'
קיבוץ בטבלת ציר

3. יפתח החלון שלהלן:
קיבוץ

כברירת מחדל מוצג הערך הנמוך ביותר כערך ההתחלתי, והערך הגבוה ביותר כערך הסיום, אולם אפשר לשנות את הערכים לפי בחירתנו,
כפי שאנו רואים בדוגמה שלעיל
4. נבחר את היחידות שלפיהן נרצה לקבץ (במקרה שלנו, בחרנו בקיבוץ לכל 5000 ₪)
5. לסיום נלחץ על
6. תתקבל טבלת הציר שלהלן:

קיבוץ מספרים

כעת אנו יכולים לראות, לדוגמה, ש-175 עובדים מרוויחים שכר חודשי שמגיע עד ל 5,000 ₪
ואילו תשעה עובדים מרוויחים שכר חודשי בטווח שבין 10,001 ₪ ל- 15,000 ₪.

לפירוק הקיבוץ והחזרת המצב לקדמותו, נלחץ לחיצה ימנית על אחד מתאי המשכורת ונבחר ב'פירוק קבוצה'

פירוק קבוצה

קיבוץ תאריכים

החל מגרסת אקסל 2016, קיבוץ תאריכים נעשה בצורה אוטומטית.
נגרור את תאריך הקבלה למפעל לשורות ולערכים, ונקבל את מספר העובדים שהתקבלו למפעל, מקובצים לשנים, רבעונים וחודשים, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה:

קיבוץ תאריכים

נוכל לראות לדוגמה שבחודש ינואר 2001 התקבלו 9 עובדים, ואילו בחודש פברואר התקבלו שני עובדים חדשים.
בגרסאות קודמות, גרירה של תאריך אל השורות, תציג את הטבלה שלהלן:

טבלת נתונים

משום שהטבלה שנתקבלה מפורטת מדי, נבקש לקבץ את הדוח, כך שיראה את מספר האנשים שהתקבלו לעבודה בכל חודש:
1. נציב את הסמן בתוך טבלת הציר, באחד התאים שמכילים תאריך
2. נלחץ לחיצה ימנית ונבחר באפשרות 'קיבוץ'
3. יפתח החלון שלהלן:

קיבוץ חודשים

4. נבחר באפשרויות הקיבוץ הרצויות ונאשר
קיבוץ תאריכים
שימו לב, עלינו לבחור לא רק חודשים, אלא גם שנים, ולא, נקבל דוח המציג את מספר המתקבלים לעבודה בכל חודש, ללא תלות בשנת הקבלה.
כך למשל, עובדים שהתקבלו לעבודה בינואר 2001 יופיעו באותה השורה עם עובדים שהתקבלו לעבודה בינואר 2002

קיבוץ פרטי טקסט

כפי שראינו, קל לקבץ נתונים מספריים או נתוני תאריך. ואולם, לעתים עולה הצורך לקבץ נתונים טקסטואליים.
1. נסמן בטבלת הציר את הנתונים שאותם נרצה לקבץ.
בדוגמה שלפנינו אנו מעוניינים ליצור קבוצה של מנהלים, ולכן סימנו את מנהל האגף ומנהל המחלקה:

קיבוץ טקסט

שימו לב, נתונים רציפים אפשר לסמן בגרירה, ונתונים שאינם רציפים במקש Ctrl
2. נלחץ לחיצה ימנית ונבחר באפשרות 'קיבוץ'. לחילופין נבחר בכרטיסיית 'ניתוח' > קבוצת 'קיבוץ' > 'קבץ בחירה'
3. תתקבל קבוצה חדשה, ובה שתי הקבוצות שסימנו קודם לכן:

קיבוץ טקסט בטבלת ציר

4. אם נבחר להציג גם את סיכומי הביניים, נוכל לראות ששתי הקבוצות אוחדו לכדי קבוצה אחת:

איך לקבץ נתונים בטבלת ציר

 

מעוניינים ללמוד עוד על טבלאות ציר?
לחצו על הלינק לרכישת ספר מקיף, הכולל את מודל הנתונים.
הספר קיים בגרסה מודפסת (בשורה הראשונה) ובגרסה דיגיטלית להורדה מיידית (בשורה השנייה)

מעוניינים בקורס מקוון ללימוד טבלאות צירלחצו כאן

דילוג לתוכן