התקשרו אלינו: 052-2928949
ימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00

התקשרו אלינו: 052-2928949 א-ה 9:00-17:00

Select Case

VBA Tip

Select Case

VBA Tip

הפונקציה Select Case, בדומה לפונקציה IF, היא פונקציה לוגית.
היא יעילה במיוחד במצבים שבהם יש תנאים מרובים, ומונעת כתיבת פונקצית IF מקוננת ומסובכת.
התחביר של הפונקציה הוא:

Select Case TestExpression
  Case condition_1
   Result_1
  Case condition_2
   Result_2
  Case condition_3
   Result_3
  Case condition_n
   Result_n
  Case Else
   Result_Else
 End Select

 

TestExpression:

הביטוי הנבדק.
הביטוי יכול להיות ערך מספרי או מחרוזת והוא נבדק עבור כל מקרה (case) על פי סדר הכתיבה (מלמעלה למטה)

Conditions:

התנאי הנבדק. זהו ביטוי חשבוני, שתוצאתו יכולה להיות אמת או שקר (תוכלו לקרוא על כך בפירוט במאמר על IF)

Results:

כאן נוכל לכתוב קטע קוד שיורה לעורך איזו פקודה לבצע, בעת שהביטוי מקבל ערך TRUE.
אם הביטוי והתנאי תואמים, מוחזרת התוצאה הרלוונטית.
אם אף אחד מהתנאים לא תואם, תוצג התוצאה שכתובה ב Case Else (אם הוגדרה)

בואו נבחן מספר דוגמאות

הקוד הבא בוחן את שמו של איש המכירות (כלומר – בדיקה של מחרוזת טקסט) ומשייך אליו את מספר העובד.

Select Case SalesPerson
  Case “Yael”
   SalesPersonId = 121
  Case “Libby”
   SalesPersonId = 122
  Case “Mai”
   SalesPersonId = 123
  Case “Roy”
   SalesPersonId = 124
  Case “Amit”
   SalesPersonId = 125
 End Select

ודוגמה נוספת:
הקוד הבא בודק את סכום המכירה, מקובץ לטווחים, ועל פי הערך המתקבל קבוע את אחוז ההנחה.
בקוד הזה, לדוגמה, נבחנים מספרים, והמעניין הוא שהפונקציה יודעת לבדוק גם טווחים ולא רק ערכים בודדים!

Select Case EmployeeId
  Case 1 to 199
   Disc= 0
  Case 200 to 499
   Disc= 0.05
  Case 500 to 1000
   Disc= 0.07
  Case 1001 to 1500
   Disc= 0.09
  Case Else
   Disc= 0.1
End Select

ועוד דוגמה:

Select Case Team_Id
  Case 11, 12
   Manager_Id = M11
  Case 13, 16, 17
   Manager_Id = M12
  Case 14, 15
   Manager_Id = M13
End Select

בדוגמה שלעיל Team_ID הוא הביטוי הנבדק.
אם הוא תואם לאחד מהערכים המופיעים ברשימה, אזי יוחזר ה Manager_ID התואם.
וזה אפילו הולך ונעשה יותר טוב. ראו מה עוד מאפשר Select Case

 Select Case Score
  Case Is <= 33
   MyResult = “Poor”
  Case Is <= 75
   MyResult = “Average”
  Case Else
   MyResult = “Distinction”
 End Select

בדוגמה שלעיל Score הוא הביטוי הנבדק.
אם התוצאה נופלת באחד הטווחים המצוינים, יוגדר המשתנה MyResult בהתאם.

ולסיום, אפשר גם לשלב תנאים, כפי שתראו בדוגמה הבאה:

Select Case Range (“A5”).Value
 Case 100 to 200, 202, 205 to 399
  MyColor = “Orange”
 Case Else
  MyColor = “Brown”
 End Select

דילוג לתוכן